Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin üçüncü aşaması başladı

Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nin (LAR III) resmi açılışı, Ankara’da düzenlenen üst düzey toplantı ile yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Valilikler, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, ilgili STK temsilcileri, yerel yönetim alanında çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensupları bir araya geldi. LAR III Projesi, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile belediyelerin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Açılış toplantısı, sırasıyla, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Michal Przywara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarını takiben, LAR III Projesi Baş Teknik Danışmanı Ferhat Emil, proje bileşenleri bazında, LAR projelerinin tarihçesi ve LAR Aşama III’ü içeren bir tanıtım sunumu yaptı. Program, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam etti.

İki teknik panel şeklinde düzenlenen toplantının ilk paneli “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler”, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Necati Binici ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birim Müdürü Cemal Baş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlk panelin ardından, kamu mali yönetimi, bütçe, finans ve yerel yönetim hizmetlerinde program geliştirme ve hizmet sunumu alanında geniş deneyime sahip olan Glendal Wright “Belediyelerde Mali Sürdürülebilirlik” konusunda sunum yaptı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Emrullah Töremen ve Glendal Wright’ın katılımlarıyla, Türkiye’deki belediyelerin mali sürdürülebilirliği konusu tartışıldı. Program, plaket töreniyle sona erdi.

Birinci Bileşen: Etkin Yerel Hizmet Sunumu

A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması

İçişleri Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden oluşan Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (12 üye), Yerel Yönetimler Danışma Grubu (10 üye) ve seçilen konularda çalışmak üzere özel gruplar oluşturulmuştur.

Toplantılar

 • 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 23 Temmuz 2019 tarihinde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 29 Ocak 2020 tarihinde üçüncü toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 26 Şubat 2020 tarihinde dördüncü toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 11 Kasım 2020 tarihinde beşinci toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
 • 23 Aralık 2020 tarihinde altıncı toplantı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.
 • 17 Şubat 2021 tarihinde yedinci toplantı çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir.

A.1.1.2. Ülke deneyimlerinin değerlendirilmesi yoluyla yerel yönetimlerin kredi (borçlanma) sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Çıktılar

Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin Güçlendirilmesine İlişkin Tavsiyeler Raporu hazırlanmıştır. Rapor, yararlanıcıların isteği üzerine belediye borçlanma sisteminin borç alma yönlerine odaklanmaktadır.

Çalıştaylar

 • Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır.

Faaliyet kapsamında hazırlanan taslak Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, 17-20 Haziran’da Ankara’da yapılan çalıştaylarda sunulmuştur. Beş AB üye ülkesini (İngiltere, Almanya, Danimarka, Macaristan, Polonya) kapsayan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu Eylül ayında tamamlanıp, Kasım ayında Türkçe’ye çevrilmiştir ve yararlanıcılara gönderilip MHSDG ve YYDG toplantılarında sunulmuştur.

A.1.1.3. Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması için bir mevzuat düzenlemesine yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Faaliyet tamamlanmıştır.

Türkiye’den 5 BŞB (Ankara, Konya, Tekirdağ, Kocaeli, Denizli), 5 Büyükşehir İlçe Belediyesi (Ankara Çankaya, Altındağ ve Polatlı; Konya Selçuklu ve Meram), 2 İl Belediyesi (Elazığ ve Kırıkkale), 2 İlçe Belediyesi (Gerede ve Akçakoca) ve AB üye ülkelerinden 5 belediye ve 3 ilgili kurumla (İtalya’dan Milano Büyükşehir Belediyesi ve Thiene Belediyesi, Polonya’dan Zabierzow Komünü, Macaristan’dan Debrecen Belediyesi, Çekya’dan Prag Belediyesi, İsveç’ten Vallentuna Belediyesi, Litvanya Yerel Yönetim Birliği, İspanya’dan Barselona Belediye Meclisi ve Barselona Belediye Maliye Kurumu, Slovenya Maliye Bakanlığı), çevrimiçi iletişim araçları kanalıyla durum tespit çalışmaları için mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Öneriler Raporu tamamlanmış, 23 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 6. MHSDG&YYDG toplantısında sunulmuştur.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılmasına ilişkin tavsiyeler raporu

A.1.1.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin 3572 Sayılı Kanunun ve Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Faaliyet Şubat 2020’de başlatılmıştır. 25-27 Şubat 2020 tarihlerinde TBB, ATO, TESK, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle) ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Mevzuat Önerileri Raporu, faydalanıcı kurumlar ve seçilmiş belediyelerin geri bildirimi alınarak tamamlanmış, 11 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 5. MHSDG&YYDG toplantısında sunulmuştur.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili Maddelerinde Değişiklik Önerileri Raporu

A.1.1.5. Yerel yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin standartların ve prensiplerin geliştirilmesi

Faaliyet Mart 2021’de başlatılmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, ÇŞİDB, İB, Belediyeler Birliği, Birlikler ve seçilmiş 15 Türk belediyesinden temsilciler ile durum tespit çalışmaları yapılmıştır.

İyi uygulamalar ve alınan dersler ile AB üye devletlerinde insan kaynakları yönetiminin standartları ve prensiplerine ilişkin çevrimiçi durum tespit toplantıları ve masa başı incelemesi, söz konusu bulguları Türkiye’deki uygulamalar ile karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. 

Masa başı incelemesinin yanı sıra, uluslararası ve yerel durum tespit toplantılarından elde edilen bulgu ve sonuçlara dayalı olarak, taslak standart ve prensipler hazırlanmıştır. 

İlk taslak standartlar ve prensipleri tartışmak amacıyla, YYDG’den 22 temsilci ve seçilmiş diğer belediyelerden 23 temsilcinin katılımıyla Ankara’da 2 günlük iki danışma toplantısı düzenlenmiştir. Danışma toplantılarının yapılmasının ardından, nihai prensip ve standartlar geliştirilmiştir.

Çıktılar

 • Yerel Yönetimlerde Etkin bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması için Standartlar ve Prensipler
 • Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimini Düzenleyen Mevzuat Çerçevesinin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Raporu

A.1.1.6. Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin bütçelerinin %10 oranını kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının geliştirilmesi (6360 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde)

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Konya BŞB, Tekirdağ BŞB, Muğla BŞB, Ankara BŞB, Eskişehir BŞB, Balıkesir BŞB, Polatlı Belediyesi, OSKİ, ESKİ ve MUSKİ’nin temsilcileri ile çevrimiçi bulgu toplama toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Çevrimiçi bulgu toplama toplantıları seçilmiş 4 AB Belediyesi (Portekiz, Slovenya, İspanya ve Hırvatistan) ile yapılmıştır. 

Taslak hizmet standartlarının yanı sıra, bulgu toplama çalışmalarından elde edilen sonuç ve bulgular, 4 Ağustos 2021 tarihinde seçilmiş 5 Büyükşehir Belediyesi, seçilmiş 2 SUKİ, 1 ilçe belediyesi, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Belediyeler Birliği ve ÇŞİDB’den 18 temsilci ile Ankara’da gerçekleştirilen yarım günlük danışma toplantısında tartışılmıştır.

Geliştirilmiş standartlara dayalı iyileştirmeye yönelik Hizmet Standartları Raporu ve Tavsiyeler Raporu hazırlanmıştır ve söz konusu 3 belediye ve sonrasında 30 Büyükşehir Belediyesi’nin tamamı ile paylaşılacaktır.

Çıktılar

 • Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin bütçelerinin %10 oranını kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartları (6360 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde)
 • Değerlendirme ve Tavsiyeler raporu

A.1.1.7. Belediye alacaklarının etkin bir biçimde tahsil edilmesine ilişkin bir karşılaştırmalı değerlendirme geliştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Türkiye’de 4 BŞB (Konya BŞB, Adana BŞB, Eskişehir BŞB, Tekirdağ BŞB), 2 Büyükşehir İlçe Belediyesi (Ankara Altındağ, Konya Selçuklu), 3 İl Belediyesi (Erzincan, Kütahya, Zonguldak), 4 İlçe Belediyesi (Çanakkale Bayramiç, Tokat Turhal, Bolu Gerede, Düzce Akçakoca) ile yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Bu bağlamda, belediye alacaklarının etkin bir biçimde tahsis edilmesine ilişkin güncel durum analiz edilmiş, Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporuna temel girdi olarak taslak rapor hazırlanmıştır.

Ek olarak, İtalya’dan Milano Büyükşehir Belediyesi ve Thiene Belediyesi, Çekya’dan Prag Belediyesi, İsveç’ten Vallentuna Belediyesi, Polonya’dan Zabierzow Komünü, Macaristan’dan Debrecen Belediyesi, Litvanya Yerel Yönetim Birliği, İspanya’dan Barselona Belediye Maliye Kurumu, Slovenya Maliye Bakanlığı ile, belediye alacakları hakkında AB deneyimini değerlendirmek amacıyla mülakat yapılmıştır. Çevrimiçi mülakatlarda, belediye vergilerini ödemenin en yaygın yöntemleri, vadesi geçmiş alacakların tahsili, tahsilat oranını artıracak faktörler dahil olmak üzere, münferit ülke temelinde gözden geçirilerek, alacaklar sorununu nasıl çözümlemeye çalıştıklarına bakılmıştır. Mülakat yapılan belediyelerde alacaklara ilişkin uygulamanın yasal yapısı yanında, belediye alacaklarına ilişkin yeni reform ve/veya yasama düzenlemeleri da değerlendirilerek, reform sürecinin başlıca gerekçesi ve işleyişi anlaşılmıştır.

Karşılaştırmalı Değerlendirme ve Öneriler Raporu tamamlanmış ve 23 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen 6. MHSDG&YYDG toplantısında sunulmuştur.

Çıktılar

 • Alacakların Tahsilinin Etkinliğinin Artırılmasına İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.8. Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi

Diğer Avrupa ülkelerindeki performans yönetimine yönelik yaklaşımlar üzerine masa başı inceleme yapılmıştır.

Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyelerinde Uygulanacak Performans Yönetim Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Rapor uluslararası uzman tarafından tamamlanmıştır.

Durum tespit çalışması ve pilot belediyelerin seçimi için 5 BŞB ve 5 Büyükşehir İlçe Belediyesiyle çevrimiçi mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Seçilmiş AB ülkeleri ile çevrimiçi mülakat ve masa başı toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Yerel yönetimlerde performans yönetimi araçları konusunda AB ülkelerindeki iyi uygulamalara ve çıkarılan derslere ilişkin rapor Mayıs 2021’de tamamlanmıştır.

Nisan 2021’de “Performans Yönetim Araçları Konusunda Karşılaştırmalı Durum Analiz Raporu” tamamlanmış, 10 belediye ile yapılan görüşmeler de dikkate alınarak pilot belediyelerin seçimlerine yönelik kriterler çerçevesinde bu belediyeler dört büyükşehir ve dört büyükşehir ilçe belediyesi kısa listeye seçilmiştir. (Şahinbey Belediyesi, Denizli BŞB, Pamukkale Belediyesi, Eskişehir BŞB)

Söz konusu pilot belediyeler ile ulusal ve uluslararası uzmanlar Haziran 2021’de çevrimiçi ve Temmuz 2021’da fiziksel ve çevrimiçi olmak üzere mülakat ve eğitimler gerçekleştirmiştir. 

Mülakat ve odak grup tartışmalarının sonuçları, bölgesel toplantılarda tartışılmak üzere bir raporda derlenmiştir.

Ağustos 2021’de mülakat ve odak grup toplantıları raporlarını tartışmak için ve performans programlarının hazırlanmasına yönelik olarak her birinde yaklaşık 100 katılımcı olmak üzere, 4 bölgesel danışma toplantısı sırasıyla Gaziantep, Eskişehir, Denizli ve Konya’da Ağustos ve Eylül 2021’de düzenlenmiştir.

Danışma toplantılarının bulgularından oluşan ve performans yönetimi programlarına ilişkin öneriler içeren taslak politika önerileri hazırlanmıştır.

4 pilot belediyede 2 tane ikişer günlük yüz yüze eğitim düzenlenmiştir.

Mahalli idareler bütçelerinin performans esaslı program bütçe sistemine uygun olarak hazırlanması hedefine istinaden, gelinen aşamada ilgili faaliyet kapsamında “Performans Esaslı Program Bütçe Hazırlama Rehberi” hazırlanacaktır. Rehber hazırlanmadan önce 22-23 Aralık 2021 tarihlerinde, başta faydalanıcı kurumlar olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, merkezi kurumlar, Türkiye Belediyeler Birliği, BŞB’ler, ilçe belediyeleri, il özel idareleri, su ve kanalizasyon idareleri temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda bir çalışma grubu oluşturulmuş ve katılımcıların görüş ve katkıları alınmıştır.

Çıktılar

 • Performans Yönetimi Araçları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Görüşmeler ve Odak Grup Toplantıları Raporu
 • Performans Yönetimi Araçları ve Uzaktan Eğitim Modüllerinin Kullanımına İlişkin Politika Belgesi ve Kılavuz İlkeleri

A.1.1.9. AB üye ülkelerinin deneyimleri doğrultusunda belediye iktisadi teşebbüslerinin işleyişi açısından taslak bir mevzuat hazırlanmasına ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

Çevrimiçi durum tespit toplantıları, seçilmiş 4 AB belediyesinin yanı sıra, seçilmiş 5 BŞB, 1 belediye iştiraki, 4 ilçe belediyesinden 12 temsilci ile gerçekleştirilmiştir.

Durum tespit toplantılarının sonuç ve bulgularına dayalı olarak, taslak karşılaştırmalı değerlendirme raporu ve yasal tavsiyeler raporu hazırlanmıştır. Raporlar 14 BŞB, 9 belediye iştiraki, 7 İlçe Belediyesi, Sayıştay, ÇŞİDB, İB, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 54 temsilcinin katılımıyla 9-10 Ağustos ve 11-12 Ağustos 2021’de Ankara’da düzenlenen iki tane iki günlük danışma toplantısında sunulmuş ve tartışılmıştır.

Çıktılar

 • Türkiye’deki Belediye İktisadi Teşebbüslerini Düzenleyen Yasal Çerçevenin İyileştirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Tavsiyeler Raporu
 • Uygulama Rehberi

A.1.1.10. Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yasal ve kurumsal altyapısının düzenlenmesine yönelik taslak bir mevzuat hazırlanmasına ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

12 su ve kanalizasyon idaresinden 13 temsilci ile çevrimiçi durum tespit toplantıları gerçekleştirilmiştir.

Durum tespit toplantılarının sonuç ve bulgularına dayalı olarak, taslak karşılaştırmalı değerlendirme raporu ve yasal çerçeve raporu hazırlanmıştır. Söz konusu raporlar 20-23 Eylül 2021’de Ankara’da düzenlenen iki tane iki günlük danışma toplantısında sunulmuş ve tartışılmıştır.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Yasal ve Kurumsal Altyapısının Düzenlenmesine Yönelik Taslak Bir Mevzuat Hazırlanmasına İlişkin Tavsiyeler Raporu

A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi

LAR III Projesi’nin ilk çalışma ziyareti 10-16 Kasım 2019 tarihinde İspanya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden  Baş Teknik Danışman M. Ferhat Emil ve Etkin Yerel Hizmet Sunumu Kilit Uzmanı Prof. H. Hakan Yılmaz katılmıştır. (bu şekilde düzeltilecek) Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün ev sahipliği ve organizatörlüğünde Barselona ve Madrid’e yapılan ziyaretler sırasında merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile muhtelif toplantılar yapılmıştır.

Bu toplantılarda katılımcılarımız Barselona Belediye Meclisi (Ajuntament de Barcelona), Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona), Barcelona Activa (Barselona Belediyesi Şirketi), Madrid Belediye Meclisi Su ve Kanalizasyon Yönetimi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde kamu hizmetlerinin sunumu, mali yapı ve bütçeleme süreçleri, vatandaşların yerel yönetimlerin kararlarına katılma süreçleri ile yerel yönetim şirketleri aracılığı ile yerel ekonomik kalkınma amaçlı teknoloji ağırlıklı iş geliştirme uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

Heyetimiz ayrıca İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu (FEMP) Genel Sekreteri ve ekibi, Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Özerk Bölgeler ile İkili İlişkiler Müdürlüğü ile de İspanyol yerel yönetim sistemi ve sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Son olarak İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı’na bağlı Çıkar Çatışmaları Ofisi Direktörü ve Yardımcıları ile yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadele ve kamu personeli etik yönetimi konusunda bir araya gelinmiş ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Çıkar Çatışmaları Ofisi Müdürü Sayın Flor Maria Lopez Laguna ve yardımcıları ile birlikte

Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona) Ziyareti

LAR III Projesi’nin “A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi” faaliyeti kapsamında ikinci çalışma ziyareti 2-6 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile UNDP LAR III Proje Ekibinden Etkin Yerel Hizmet Sunumu Kilit Uzmanı Prof. H. Hakan Yılmaz ve Proje Sorumlusu Aylin Arıkan katılmıştır. Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün organizatörlüğünde ve Fransa İçişleri Bakanlığı ile Bordo Belediyesi’nin ev sahipliğinde Paris ve Bordo’ya yapılan ziyaretlerle merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumları üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile önceden programlanmış teknik konularda toplantılar yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

(Fransa, Paris, İçişleri Bakanlığı)

Katılımcılarımız bu toplantılarda Fransa İçişleri Bakanlığı, Ulusal Bölgeler Uyum Ajansı Avrupa Uyum Politikası Kurulu, Biyoçeşitlilik Ulusal Ofisi, Ulusal Su ve Su Temizliği Kamu Hizmetleri Gözetim Kurumu, Fransız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bordo Metropol Belediyesi ve yerel bazı kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek Fransa’daki kamu yönetimi sistemi, yerel yönetimlerin yapısı ve kamu hizmet paylaşımı, mali yönetim sistemi, yerel yönetimlerin gelir ve borçlanma sistemi, işletme ruhsatlandırmanın yasal ve kurumsal yapısı, kırsal kalkınma ve hizmetler, su ve kanalizasyon idarelerinin yasal ve kurumsal altyapısı, yönetişim konuları, yerel yönetimlerin denetim ve gözetimi bağlamında merkezi hükümet ile belediyeler arasındaki ilişkiler ile ilgili mevzuat ve deneyimler konularında yerel uygulamaları inceleme ve değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.

(Bordo Metropol Belediyesi)

Heyetimiz Fransa Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (L’Agence française anticorruption) temsilcileriyle yaptıkları toplantıda yolsuzlukla mücadele stratejileri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Paris sonrası Bordo’ya geçen heyetimiz burada yerel yönetimlerin öz kaynak gelirleri, gelir paylaşımı, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında mali transfer mekanizmasının iyileştirilmesi, yerel iş ortamını ve ekonomik kalkınmayı destekleyen araçlar ve kamu alımlarında yeniliklerle ilgili olarak belediye genel sekreteri ve bölüm başkanlarının katılımında düzenlenen toplantılar ve sunumlarda bilgi edinmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu görüşmeler özellikle uygulamaya yönelik olmak üzere Fransa’da uygulanan yerel yönetim sistemini ve son dönem gelişmeleri anlamak açısından oldukça faydalı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Bordo Başkonsolosluğu Residansı, Başkonsolos Sayın Mehmet Eymen Şimşek ve eşinin ev sahipliğinde)

Çıktılar

 • Teknik Ziyaret Raporları

A.1.1.12. Yerel yönetimler tarafından düzenlenen tören ve ağırlamalara ilişkin ikincil bir mevzuatın (yönetmelik) geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunulması

Faaliyet Haziran 2021’de başlatılmış olup, AB üye devletlerinde tören ve ağırlamaları düzenleyen yasal çerçevelere ilişkin masa başı incelemesi gerçekleştirilmiştir.

İB/ÇŞİDB’nin diğer ülkelerin yerel yönetim reformu süreçlerine ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı taleplerine etkin biçimde yanıt vermesi için bir strateji geliştirilmiştir.

AB üye devletlerinde diğer uygulamalara ilişkin incelemenin bulguları; ÇŞİDB temsilcileri ve seçilmiş Belediyeler ile gerçekleştirilen çevirimiçi durum tespit toplantılarının bulguları doğrultusunda, Türkiye’de tören ve ağırlamaları düzenleyen bir taslak yönetmelik geliştirilmiştir.

“Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmelik Taslağı”, görüş formu ile birlikte MHSDG ve YYDG üyeleri ile durum tespit çalışmalarına katılan belediyeler ile paylaşılmış ve görüş ve öneriler neticesinde taslak yönetmelik tavsiyeleri nihai hale getirilmiştir.

Çıktılar

 • Tören ve Ağırlamalara ilişkin Strateji ve Yönetmelik

A.1.1.13. AB müktesebatının yerel yönetimler tarafından adapte edilmesinin Türkiye’deki yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları üzerinde etkisinin değerlendirilmesi

Faaliyet tamamlanmıştır.

AB müktesebatının hangi fasıllarının seçileceğine 23-24 Mayıs 2019’da gerçekleştirilen çalıştayda karar verilmiştir.

Faaliyet, her biri aşağıdaki gibi belirli alt konular altında ayrıntılandırılacak olan AB müktesebatının dört faslına odaklanmaktadır;

Fasıl 12. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası – gıda güvenliği

Fasıl 19. Sosyal politika ve istihdam – sosyal içerme ve sosyal koruma

Fasıl 27. Çevre – katı atık ve gürültü kirliliği

Fasıl 32. Mali kontrol – iç kontrol ve denetim

Bu fasıl başlıklarına ilişkin, saha çalışması Ankara, Ardahan, Burdur, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Konya, Kahramanmaraş ve Manisa illerinde yapılmıştır. Bu çalışmalara ilişkin rapor hazırlanmıştır.

Çalıştaylar

Mevcut durum analizinin sonuçlandırılması için 8-11 Ekim tarihlerinde Ankara’da her bir alt konu için ayrı ayrı 4 günlük çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Çıktılar

 • AB Müktesebatının Yerel Düzeyde Uygulanmasına İlişkin Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Kullanıcı Dostu El Kitabı

A.1.1.14. Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin kapsamlı bir mukayeseli değerlendirme çalışması geliştirilmesi ve yayınlanması

Faaliyet tamamlanmıştır. Seçili AB üyesi 6 ülkede seçilen hizmet sunum alanlarında (yaklaşık 5 alan) karşılaştırmalı bir değerlendirme ve güncel durum analizi çalışması tamamlanmıştır.

Çalıştaylar

Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır

Çıktılar

 • Yerel Yönetimlerin İşleyişine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Çalışması

A.2.2.1. Hizmet sunumuna ilişkin süreçlerin sadeleştirilmesi amacıyla yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

Çalıştaylar

18 Şubat 2020 tarihinde Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti Kapsamında Hizmet Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Çalıştay, 10 Büyükşehir Belediyesinden (Ankara, Denizli, Tekirdağ, Ordu, Muğla, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Van, Elazığ) en az bir tanesi üst düzey yönetici olmak üzere (Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı), farklı hizmet birimlerinden (sosyal hizmetler, erken çocukluk ve kadın-aile hizmetleri, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, çevre hizmetleri, park, bahçe ve rekreasyon hizmetleri, kültür hizmetleri, tarımsal hizmetler, itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, vb.) de temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

ÇŞİDB ve İB ile istişare edilerek, 29 Ocak 2020 (3. MHSDG ve YYDG toplantısı) ve 18 Şubat 2020’de 10 BŞB’nin katılımıyla yapılan odak grup toplantılarında, yerel hizmet sunum standartlarının geliştirileceği beş hizmet alanı belirlenmiştir. Söz konusu toplantılarda yapılan anketlerin sonuçları, Mevcut Durum Analizi Raporu için derlenmiştir.

Yapılandırılmış çevrimiçi mülakatlar, hizmet sunum standartlarını gerektiren belirli alanlara ilişkin daha derin bir anlayış kazanmak amacıyla seçili belediyelerde beş hizmet alanının ilgili temsilcileri ile gerçekleştirilmiştir.

Hizmet alanları halk sağlığı, toplu taşıma, itfaiye, yaşlı bakımı ve kırsal hizmetler olarak belirlenmiştir ve her biri COVID-19 gibi kriz yönetim unsurunu içermektedir. 

Aşağıdaki kurumların temsilcileri ile çevrimiçi durum tespit toplantıları gerçekleştirilmiştir;

 • 24 Şubat 2021 tarihinde “kırsal alan hizmetlerinin sunulması” kapsamında Konya BŞB, Tekirdağ BŞB, Muğla BŞB, Ankara BŞB, Eskişehir BŞB, Balıkesir BŞB, Polatlı Belediyesi, OSKİ, ESKİ, MUSKİ 
 • 11 Mart 2021 tarihinde “halk sağlığı hizmetlerinin sunulması” kapsamında, Konya BŞB, Eskişehir BŞB, Denizli BŞB, Gaziantep BŞB, Tekirdağ BŞB, Ankara BŞB, Sağlık Bakanlığı, ÇŞİDB 
 • 7 Nisan 2021 tarihinde “toplu taşıma hizmetlerinin sunulması” kapsamında, Ankara BŞB EGO Genel Müdürlüğü, Eskişehir BŞB, Bursa BŞB, Denizli BŞB, Konya BŞB, Kocaeli BŞB, Bursa BŞB, ÇŞİDB ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 • 8 Nisan 2021 tarihinde “itfaiye hizmetlerinin sunulması” kapsamında Denizli BŞB, Eskişehir BŞB, Kahramanmaraş BŞB, Muğla BŞB, Tekirdağ BŞB, Samsun BŞB, Yalova Belediyesi, Balıkesir BŞB, ÇŞİDB, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 • 9 Nisan 2021 tarihinde “yaşlılara yönelik evde bakım hizmetlerinin sunulması” kapsamında Çanakkale Belediyesi, Denizli BŞB, Muğla BŞB, Muğla BŞB Engelli Hizmetleri Merkezi, Konya BŞB, Kahramanmaraş BŞB, Eskişehir BŞB, ÇŞİDB ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
 • 5 hizmet alanı kapsamında Palma (İspanya), Porto (Portekiz), Trento (İtalya), Gorenjska (Slovenya), Lousada (Portekiz), Zoersel (Belçika), Mioveni (Romanya), Ragusa (İtalya), Milano (İtalta) ve Münih (Almanya)

Mülakat ve odak grup tartışmalarının sonuçları, her hizmet alanının Mevcut Durum Değerlendirme Raporu’nda derlenmiştir.

Masa başı incelemesinin yanı sıra, AB ve Türk belediyeleri ile gerçekleştirilen bulgu toplama çalışmalarından elde edilen bulgulara dayalı olarak, hizmet sunum ihtiyacı standartları taslağı seçili 5 alana ilişkin belediyelerin kullanılması için geliştirilmiştir ve bu alanlardan biri COVID-19 küresel salgını ve diğer tüm küresel salgınlara yanıt olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda halk sağlığı hizmet sunum standartlarına öncelik verecektir. 

Ankara’da 18-19 Ağustos 2021’de düzenlenen 1’er günlük iki çalıştayda, hizmet standartları taslağı tartışılmış ve seçili 10 Büyükşehir Belediyesi’nin (Konya BŞB, Tekirdağ BŞB, Balıkesir BŞB, Kahramanmaraş BŞB, Gaziantep BŞB, Ordu BŞB, Muğla BŞB, Denizli BŞB, Ankara BŞB ve Eskişehir BŞB) temsilcileri ile sonuçlandırılmıştır.

Geliştirilen hizmet sunum standartları hakkında bilgi verilmesi ve yerel seviyede fiili uygulamalarının tartışılması amacıyla valiliklerin, kaymakamlıkların, belediyelerin ve ilgili bakanlıkların il müdürlükleri ve diğer ilgili kuruluşların katılımı ile seçilen 10 BŞB’nin bulunduğu illerde on adet 1 günlük seminer düzenlenmiştir. Bu seminerlerin ilki Tekirdağ’da olmak üzere, Eskişehir, Ordu, Ankara, Kayseri, Balıkesir, Konya, Gaziantep, Denizli ve Muğla illerinde düzenlenmiştir.

Çalıştay ve seminerlerin sonuçlarına dayalı olarak, hizmet sunum standartlarının gerçekleştirilmesi için bir uygulama rehberleri hazırlanmıştır.

12 Ocak 2022 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yeni standartlara ilişkin yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir.

Çıktılar

 • Mevcut Durum Değerlendirme Raporu
 • Yerel Hizmet Sunum Standartları
 • Uygulama Rehberleri
 • 5 hizmet alanında TSE formatında standart metinleri

 

Bileşen 2: Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleriyle ilgili Kapasite Geliştirme

A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Yerel yöneticiler ve ulusal düzeydeki yetkililerle 90 yüz yüze görüşme yapılmış olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan Odak Grup Toplantıları ve Çalıştaylar düzenlenmiştir.

 Odak Grup Toplantıları

 • Birinci Odak Grup Toplantısı Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla 11-12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • İkinci Odak Grup Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılımlarıyla 18-19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Üçüncü Odak Grup Toplantısı eski Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve Bürokratların katılımlarıyla 25-26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir..
 • Dördüncü Odak Grup Toplantısı Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri temsilcilerinin katılımlarıyla 8-9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştaylar

 • Belediye Bağlı İdareleri ve Belediye Şirketleri Çalıştayı, 12-13 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden Genel Müdür veya Yardımcısı, belediye işletme ve iştiraklerinden üst düzey temsilci ve belediyeye bağlı kuruluşlar ve iştiraklerden sorumlu bir Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Hizmetler Çalıştayı, 19-20 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyelerinden Sosyal hizmetlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili iki daire yöneticisi ile Büyükşehir İlçe Belediyelerinden Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Yerel Yönetim Reformları Etki Değerlendirme Çalıştayı, 4-5 Mart 2020 tarihinde ilgili merkezi kurumlar, 30 Büyükşehir Belediyesi, 26 İl Belediyesi ve 25 ildeki İl Özel İdarelerinden üst düzey temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Konferans, 21 Ekim 2021 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve diğer merkezi kurumların yanı sıra, Türkiye Belediyeler Birliği, İller Bankası, valilikler, büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri, il ve ilçe kent konseyleri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, STK’lar ve akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

 

Çıktılar

Belediye yöneticilerine yapılan anketler tamamlanmış olup, anket raporu sunulmuştur.

 • Etki Değerlendirme Raporu
 • Politika Tavsiyeleri Raporu
 • Başarı Kriterleri

A.2.1.2. Yerel yönetimde reformların uygulanmasına ilişkin sürecin izlenmesine yönelik bir yazılım sisteminin geliştirilmesi

Sistem Tasarımı Raporu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Genel Faaliyet Raporunun İyileştirilmesine İlişkin Tavsiye Raporu tamamlanmıştır.

Yerel Yönetimlerin Genel Faaliyet Raporu’nun hazırlanmasında görev alan ÇŞİDB/YYGM personeline verilmek üzere 15 kapasite geliştirme eğitim teması (toplamda 30 gün) belirlenmiş ve yerel yönetimlerin genel faaliyet raporu, bütçe yönetimi, bütçe analizi, belediye gelirleri, belediye işletmeleri, muhasebe, iç denetim ve kontrol, alacak hesapları, belediye kredileri, stratejik plan ve performans yönetimi konularında uzaktan eğitim programı başarıyla tamamlanmıştır.

Çıktılar

 • Sistem Tasarımı Raporu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genel Faaliyet Raporunun İyileştirilmesine İlişkin Tavsiye Raporu
 • Genel Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Uygulama Kılavuzu
 • ÇŞB/YYGM ve İB/İİGM Personeli için 2 Eğitim Modülü

A.2.1.3. Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılması

Eylül-Ekim 2020 döneminde hem Büyükşehir Belediyeleri, hem de Büyükşehir İlçe Belediyelerinden 2150 temsilcinin katılımıyla çevrimiçi yapılandırılmış bir anket gerçekleştirilmiş, anket sonuçlarından çevrimiçi ortamda yapılacak deneyim paylaşım toplantılarında belediyeleri ihtiyaçlarına ve iyi uygulamalara göre eşleştirmek için yararlanılmıştır.

İhtiyaç Analizi Raporu tamamlanmıştır.

İhtiyaç Analizi Raporu Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu & Yerel Yönetimler Danışma Grubuna sunulmuş, deneyim paylaşım toplantıları programlanmıştır.

19 belediyeler arası deneyim paylaşım toplantısı 3.000’den fazla katılımcıyla tamamlanmış, 70’den fazla sunum yapılmıştır.

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni 26 Haziran 2021 tarihinde Ankara’da düzenlenmiştir.

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Etkinlikleri Sonuç Raporu tamamlanmıştır.

Çıktılar

 • İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Eşleştirilen Büyükşehir Belediyelerinde Deneyim Paylaşımı ve Teknik Bilgi Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Rapor
 • Eylem Planı
 • Çevrimiçi Deneyim Paylaşım Platformu

A.2.1.4. Yeni büyükşehir belediyelerine yönelik ihtiyaçlara uygun Genel Yönetim ve İş Becerileri Eğitim Modülü geliştirilmesi ve uygulanması

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

BŞB’ler, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve Büyükşehirlerin İlçe Belediyelerinden yerel yöneticilerle Aralık 2020’de çevrimiçi yapılandırılmış bir anket gerçekleştirilmiş ve ankete 1.600’ü aşkın belediye temsilcisi katılmıştır.

Taslak Eğitim İhtiyaç Analizi raporu geliştirilmiş olup, 17 Mart 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyelerinden, Büyükşehir İlçe Belediyelerinden ve Türkiye Belediyeler Birliği’nden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda paydaşların dikkatine sunulmuş ve nihai hale getirilmiştir.

37 konu başlığında (İnsan Kaynakları Yönetiminin Önemi ve Rolleri, Belediyelerde İK Yönetiminin Temel İlkeleri, Kamu İhale Mevzuatına Giriş, Devlet İhale Kanunu, Personel İstihdam Yöntemleri, Disiplin Uygulamaları, Kamu Mali Yönetim Sistemi, Belediye Gelirleri, Temel Belediyecilik Bilgisi, Belediyelerin Görev ve Yetkileri, Belediyelerin Eğitim Hizmetleri, E- Belediyecilik, Akıllı Şehirler, Marka Şehirler, Yaşanabilir Şehirler, Şehirlerin Kültürel Mirası, Kültür ve Sanat Hizmetleri, Belediyeler İçin Ulusal ve Uluslararası Finansman Kaynakları, Proje Döngüsü Yönetimi, Katılım ve Yerel Demokrasi, Katılımcı Planlama, Uluslararası Protokol Eğitimi, Ekonomi ve Ticaretin Gelişimi, Turizm Hizmetleri, Kamulaştırma, İmar Kanunu, İmar Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması, Büyükşehirlerde İmar Yönetimi, Resmi Yazışma Kuralları, Arşiv ve Belge Yönetimi, Liderlik ve Yönetici Geliştirme, Kalite Yönetimi, Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma, İletişim ve Halkla İlişkiler, Sunum Teknikleri, Diksiyon ve Hitabet, Kriz Yönetimi ve Problem Çözümü) eğitimler 1.500’den fazla katılımcıyla gerçekleştirilmiş olup eğitim programı tamamlanmıştır.

Çıktılar

 • Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme Raporu
 • Belediyelere Yönelik Uzaktan Eğitim Modülleri
 • Belgesel Niteliğinde Kısa Film
 • Başarı ve İnsan Hikayeleri

A.2.1.5. 6360 Sayılı Kanun uyarınca İl Özel İdarelerinin kapatılması ve uygulamaya alınacak olan yeni yerel yönetim sisteminin geleceğine yönelik bir değerlendirme çalışmasının gerçekleştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Yaklaşık 46 katılımcıdan oluşan 8 farklı odak grupla (muhtarlar, hizmet sunumu, sulama birlikleri ve ilgili yerel yönetimler) çevrimiçi görüşmeler yapılmıştır.

6360 sayılı Kanun öncesi ve sonrası durumu analiz eden Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Önceliklendirme Raporu ve Taslak Eylem Planı hazırlanmıştır.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Eylem Planı Taslağı
 • Önceliklendirme Raporu

A.2.1.6. Yeni büyükşehir yerel yönetim sistemi esaslı olmak üzere mahalle yönetimlerinin gelişen rollerine ilişkin bir yol haritası hazırlanması amacıyla güncel bir durum analizi yapılması

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Merkezi ve yerel yönetim yetkilileriyle çevrimiçi mülakatlar Kasım 2020’de tamamlanmıştır. Merkezi ve yerel yönetim, taşra teşkilatları ile muhtarlar, akademisyenler, STK’lar, Kent Konseyi Birlikleri, Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinden yaklaşık 60 temsilcinin katılımıyla, mahalle yönetim sisteminin değişen rolüne ilişkin görüş ve yorumların alınması amacıyla çevrimiçi görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Mahalle Yönetimi Üzerine Taslak Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Mülakat Raporu hazırlanmıştır.

İlçe, il ve ulusal düzey olmak üzere 8 Mart 2021, 11 Mart 2021 ve 18 Mart 2021 tarihlerinde 3 adet danışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Danışma Toplantıları Raporu hazırlanmıştır.

Mahalle Yönetiminin Geliştirilmesine Yönelik Politika Belgesi ve Yol Haritası tamamlanmıştır.

Çıktılar

 • Görüşmelerin Sonuçları Hakkında Rapor
 • Mahalle Yönetimi Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Mahalle Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Hakkında Politika Belgesi ve Yol Haritası

A.2.2.2. 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için katılımcı yerel yönetişim modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

BŞB’ler, BŞB İlçe Belediyeleri, merkezi yönetim taşra teşkilatları, sivil toplum temsilcileri, İl ve İlçe Kent Konseyleri, muhtarlıklar, akademisyen ve araştırmacılardan oluşan yerel katılımcı mekanizmalar ve yerel paydaşlarla yapılandırılmış çevrimiçi mülakatlar tamamlanmış ve 100’den fazla temsilci ile görüşülmüştür.

1 Nisan 2021, 2 Nisan 2021 ve 6 Nisan 2021 tarihlerinde 3 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Mevcut Durum Değerlendirme Raporu tamamlanmıştır.

Yerel Katılımcı Mekanizmaların Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Rehberi geliştirilmiştir.

20 ve 27 Nisan 2021 tarihlerinde 2 adet çalıştay gerçekleştirilmiştir. Faaliyet kapsamında Hatay, Tekirdağ, Malatya ve Balıkesir pilot iller olarak seçilmiş, tüm illerdeki ilgili temsilcilere ilk tur eğitimler çevrimiçi, ikinci tur eğitimler ise yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir.

Pilot illerde yapılacak olan 2’şer günlük vatandaş toplantılarının ilki 6-7 Eylül 2021 tarihinde Hatay’da, geri kalan toplantılar 8-9 Eylül 2021 tarihinde Malatya’da, 13-14 Eylül 2021 tarihinde Balıkesir’de ve 16-17 Eylül 2021 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirilmiştir.

Farkındalık Arttırma Etkinlikleri Sonuç Raporu geliştirilmiştir.

Çıktılar

 • Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Katılımcı Mekanizmalar Hakkında Yönergeler
 • Farkındalık Yaratma Etkinlikleri Sonuç Raporu
 • Başarı ve İnsan Hikayeleri
 • Belgesel Niteliğinde Kısa Film
 • Katılımcı Mekanizmaların Uygulanmasına İlişkin Sonuç ve Öneri Raporu

A.2.2.3. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularının geliştirilmesi için iyi uygulamalar ve alınacak dersler ile AB deneyimlerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki iyileştirme için ikincil mevzuatın tasarlanmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Durum tespit ziyaretleri 10 kuruluşla Ağustos 2019 içerisinde yapılmıştır.

Faaliyet tamamlanmıştır.

Çalıştaylar

 • 13-14 Ocak 2020 tarihinde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırmalı değerlendirme raporunun ön bulgularının tartışıldığı “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”, merkezi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda aşağıdaki 4 çalışma grubu oluşturularak ilgili konular tartışılmış olup, çalıştay sonuçlarına ilişkin rapor Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Çalışma grupları:

 1. Mali Saydamlık-İç ve Dış Denetim-Katılım ve STK’ların Rolü
 2. İhale Mevzuatı ve Belediye Taşınmazlarının Yönetimi
 3. Etik Farkındalık-Belediyelerde İşe Alım, Çıkar Çatışması ve Liyakat Sisteminin Geliştirilmesi
 4. İmar Uygulamaları

Çalışma Ziyareti

LAR III Projesi’nin ikinci çalışma ziyareti, İkinci Bileşenimizin “2.2.3 Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin İyileştirilmesi” konulu faaliyeti çerçevesinde 20-24 Ocak 2020 tarihinde Slovenya ve İtalya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinden Genel Sekreter ve Daire Başkanı düzeyinde temsilciler ile UNDP LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden Baş Teknik Danışman M. Ferhat Emil ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri Kilit Uzmanı Gökhan Mehmet Menteş olmak üzere toplam 14 kişi katılmıştır.

Çalışma ziyaretinin Slovenya bölümünde, Lübliana Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile Slovenya yerel yönetim sistemi, yerel yönetimlerin karar verme süreçlerinde vatandaşın rolüyle ilgili konular ele alınmış, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Slovenya’daki temsilcileriyle yapılan toplantıda yolsuzluğun engellenmesi konusu tartışılmış, bu konudaki iyi uygulamalar ve ulusal durum analiz edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. Heyet ayrıca Slovenya Yolsuzluğu Önleme Komisyonunu ziyaret ederek bu alandaki mevzuat ve uygulamalar konusunda kurum yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Son olarak, Novo Mesto Belediyesi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlikten sorumlu departmanlarından ilgili uzmanlar ile AB sisteminde kamu ihaleleri ve yerel yönetim ihaleleri, dijital belediyecilik ile ilgili konular ve uygulamalar hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Lübliana Belediye Başkanı Sn. Zoran Marković ve belediye yetkilileri ile toplantı

Slovenya Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Toplantısı

Çalışma ziyareti kapsamında, heyetimiz İtalya’da Başbakanlık – Kamu Yönetimi Dairesi, Lombardiya Bölgesi Yolsuzlukla Mücadele, Denetim ve Saydamlık Dairesi,  Milano, Vicenza ve Schio Belediyeleri, Uluslararası Saydamlık Derneği İtalya Şubesi ve mafyaya karşı Belediye Başkanlarınca oluşturulan Avviso Pubblico (Halkın Sesi) isimli STK yetkilileri ile bir araya gelerek  ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde denetim, vesayet, yolsuzlukla mücadele, kamu sektörünün modernizasyonu eylem planları ve mali saydamlık alanında yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

İtalya Başbakanlık Kamu Yönetimi Dairesi Toplantısı – Roma

Avviso Pubblico (Belediyelerde Mafya ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği) ile toplantı sonrası – Roma

Milano Belediyesi Meclis Üyeleri ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü İtalya Şubesi ile toplantı – Milano

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Teknik Ziyaret Raporu
 • İkincil Mevzuat Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler

A.2.2.4. Yerel seçim sistemi reformu ve belediye meclislerinin güçlendirilmesi üzerine bir tavsiye raporu hazırlanması

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Yapılandırılmış görüşmeler büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, belediye meclisleri, üniversiteler, STK’lar ve merkezi kurumlardan 50’den fazla temsilcinin katılımıyla 8 odak grup toplantısı ile tamamlanmıştır.

Uluslararası uzmanın önemli katkılarıyla, Üç AB Ülkesinde Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri ve İlgili Seçim Sistemleri Hakkında Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu geliştirilmiştir.

250’den fazla meclis üyesi ve belediye meclisi temsilcisinin katılımıyla, 14 Temmuz 2021 itibarıyla 6 bölgesel danışma toplantısı (2 çevrimiçi ve 4 yüz yüze) tamamlanmıştır.

Yerel Seçim Sistemi Reformu ve Belediye Meclislerinin Güçlendirilmesi üzerine Politika Belgesi geliştirilmiştir.

Çıktılar

 • AB Üyesi Üç Ülkede Belediye Meclisi Üyeleri ve İlgili Seçim Sistemlerinin Rolleri ve İşlevlerine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Belediye Meclislerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Yönetim Seçim Sistemine İlişkin Politika Belgesi

A.2.3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik (yurtiçi göçten etkilenen nüfus, gençler, kadınlar, çocuklar) şehirleşme konusundaki kamuoyu farkındalığına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması yapılması

10.000 hanehalkı anketi ve anket raporu tamamlanmıştır.

Anket sonuçlarına dayalı olarak, kamuoyu farkındalık yaratma müdahalelerine yönelik ihtiyaçlar, 23 Mayıs 2020’de tamamlanan İhtiyaç Değerlendirme Raporu’nda belirtilmiş; ayrıca A.2.3.2 ve A.2.3.3 kapsamında gerçekleştirilen kapasite geliştirme programlarının ön tasarım ve kapsamı ortaya konulmuştur.

Çıktılar

 • Anket Raporu
 • Kentleşme Konusundaki Kamuoyu Farkındalığına İlişkin İhtiyaç Değerlendirme Raporu

A.2.3.2. Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

A.2.3.1 faaliyeti kapsamında yapılan anket çalışmasının sonuçları baz alınarak ihtiyaç analizi çalışması yapılmış ve bu doğrultuda sosyal hizmet merkezleri çalışanları için eğitim materyalleri hazırlanmıştır.

Belediye Kadın Merkezleri, Çocuk Merkezleri, Gençlik Merkezleri, Yaşlı Merkezleri ve Engelli Merkezlerinin personeline yönelik 5 farklı eğitim modülü hazırlanmıştır.

Uzaktan eğitim programlarına başvurular çevrimiçi araçlar kanalıyla alınmış ve Kadın, Çocuk, Gençlik, Yaşlı ve Engelli Merkezleri çalışanlarına yönelik Kentsel Farkındalık Eğitimi sırasıyla 26 Kasım, 3 Aralık, 10 Aralık, 17 Aralık ve 24 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim programından yaklaşık 500 personel yararlanmıştır. Eğitim programı ayrıca YouTube’da canlı yayınlanmış olup, eğitim sonunda yapılan değerlendirme anketi sonuçlarına göre eğitim programından memnuniyet oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.

Uzaktan eğitim modülleri hazırlanarak Öğrenme Yönetim Sistemine (LMS) yüklenmiştir. (www.larakademi.org)

Çıktılar

 • İhtiyaca Özel Uzaktan Eğitim Modülleri

A.2.3.3. Büyükşehir Belediyelerinin seçilen personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Büyükşehir Belediyelerinin ilgili personeline yönelik eğitim modülü hazırlanmıştır.

Uzaktan eğitim programlarına başvurular çevrimiçi araçlar kanalıyla alınmıştır. Kentsel farkındalık eğitim programı 7 Ocak 2021 tarihinde başlamış ve izleyen dört hafta boyunca tekrar etmiştir. BŞB’lerden 400’ü aşkın personelin yararlandığı eğitim programı sonunda yapılan değerlendirme anketi sonuçlarına göre eğitim programından memnuniyet oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.
Uzaktan eğitim modülleri hazırlanarak Öğrenme Yönetim Sistemine (LMS) yüklenmiştir. (www.larakademi.org)
Çıktılar
 • İhtiyaca Özel Uzaktan Eğitim Modülleri

Bileşen 3: Çevrimiçi Yönetim Bilgi Sistemleri (YERELBİLGİ Sisteminin Güncellenmesi) 

YERELBİLGİ yazılımının İçişleri Bakanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne aktarılması işlemi Bakanlıklar arasında 15 Şubat 2019 tarihinde imzalanan protokole istinaden gerçekleştirilmiştir. Projenin kalan süresince YERELBİLGİ sistemine arşiv niteliği kazandırılıp mevcut yazılımdaki bilgilerin aktarılarak adapte edilebilir iş zekası yazılımlarının tedarik edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde aktif hale getirilmesi hususu 23 Ekim 2019 ve 31 Ekim 2019 tarihli toplantılarda karara bağlanmıştır.

Bileşen 3 kapsamında yürütülecek faaliyetler ve üretilecek çıktılar aşağıda sıralanmıştır.

A.3.1.1. YERELBİLGİ yönetim sisteminin güncellenmesi

YERELBİLGİ ile;

 • Personel Verisi,
 • Araç verisi,
 • Mali Veri,
 • Şirket verisi,
 • Su, yeşil alan ve çevre verileri,
 • Ulaşım verileri,
 • Sosyal yardım verileri,
 • Eğitim verileri,
 • İşyeri ruhsatı verileri gibi belediyenin görev ve sorumlulukları içinde yer alan konulara ilişkin verilerin, güvenilir bir şekilde ve zamanında derlenerek bütüncül istatistiki veriye dönüştürülmesine yönelik sürdürülebilir bir sistem kurulması amaçlanmaktadır.

Çıktılar

 • Güncel YERELBİLGİ Sistemi

A.3.1.2. Sistemin kullanılması ve güncellenmesine ilişkin kullanıcı dostu bir kılavuzun geliştirilmesi

Çıktılar

 • Kullanıcı Dostu El Kitabı

A.3.1.3. Yazılım sisteminin YERELBİLGİ yönetim sistemi ile aynı doğrultuda etkin kullanımı üzerine ÇŞİDB/YYGM personeline özel eğitimler geliştirilmesi

Form Yerel Bilgi ve Rapor Yerel Bilgi sistemlerinin oryantasyon ve eğitim programı 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde Ankara’da başlamış, Türkiye’de 7 bölge ve toplam 13 ilde (Ankara, Bolu, Trabzon, Samsun, Van, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Mardin, Gaziantep, Kayseri, Erzurum), çevre illerden de belediye ve mahalli idare birliklerinden yaklaşık 1600 temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Form Yerel Bilgi adı verilen veri toplama altyapısı kullanıma açılmıştır, yerel yönetimler verilerini girmeye başlamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

Çıktılar

 • Yüz Yüze Eğitimler ve Uzaktan Eğitim Modülleri
Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.