Haberler

LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 10 Aralık 2020 tarihinde Belediye Gençlik Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 50 kişinin katılımıyla kentsel farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. YouTube’da canlı yayınlanan eğitim programımız, katılımcıların da katkılarıyla başarıyla tamamlanmıştır.