Proje Süresi

Haziran 2018-Haziran 2020 (24 ay)

Amaç

Projenin genel amacı, 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformu sürecine uygulama desteğinin devam etmesi, böylece Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkili, kapsayıcı, hesap verebilir ve katılımcı bir yerel yönetişimin sağlanmasıdır.

Projenin özel hedefi, yeni yerel yönetim modelinin demokratik yönetişim ilkeleri doğrultusunda etkili bir şekilde uygulanmasını sağlama görevinde İçişleri Bakanlığı (İB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) ve yerel yönetimlerin idari kapasitelerini ve işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmektir.

Hedef Gruplar

 • İçişleri Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Türkiye Belediyeler Birliği,
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı,
 • Valilikler ve Kaymakamlıklar,
 • Belediyeler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Bu kurumlarda belediye birlikleri ile seçilmiş temsilciler ve uzmanlar.

Proje Bileşenleri

 1. Etkili Yerel Hizmet Sunumu
 2. Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri için Kapasite Geliştirme
 3. Çevrimiçi Yönetim Bilgi Sistemleri

Açıklama

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye liderliğindeki Konsorsiyum sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.