Deneyim Paylaşım Sunumları

Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantıları

Yerel Yönetim Reformu III. Aşama Projesi kapsamında, Mart-Haziran 2021 dönemi boyunca her hafta düzenlenecek şekilde Belediyeler Arası Deneyim Paylaşım Toplantıları programlanmıştır. Söz konusu etkinliklerimiz çevrimiçi gerçekleştirilmekte olup, belediye temsilcilerinin sunumları ve bunu takiben gerçekleştirilen karşılıklı öğrenme oturumlarından oluşmaktadır. Konular ve sunumlar geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen ihtiyaç belirleme anketi aracılığıyla büyükşehir ve büyükşehir ilçe belediyelerinin deneyim paylaşımı konusundaki talepleri ve deneyimlerini paylaşma istekleri doğrultusunda belirlenmiştir. Toplantılarımızda yapılan sunumlar aşağıda listelenmiştir.

Akıllı Şehirler ve Çevrim İçi Belediyecilik

Kurumsal ve Mali Yönetim

Sosyal Politika

Tarım ve Kırsal Kalkınma

Ulaşım ve Hareketlilik

Uluslararası İlişkiler

Zabıta ve İtfaiye

Ar-Ge

Çevre ve İklim Değişikliği

28 Haziran Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımının Etkinleştirilmesi Çalıştayı ve Ödül Töreni

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.