Prof. Dr. H. Hakan Yılmaz

woocommerce-placeholder

Yüksek lisans derecesini 1998 yılında Amerika’da (New York) Columbia Üniversitesinde Kamu Politikaları alanında, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümünde “İstikrar Programlarında Mali Uyumda Kalite Sorunu” başlıklı tezle maliye alanında 2006 yılında tamamlamıştır.

1988-1992 arasında Sayıştay Başkanlığında denetçi yardımcısı ve denetçi olarak çalışan Yılmaz, 1993-2008 yıllarında DPT Müsteşarlığında uzman yardımcısı ve uzman olarak görev almıştır. Yılmaz, 2008-2021 yılları arası Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bu görevleri sırasında gerek yurt içi gerekse yurt dışında çeşitli idari görevlerde bulunmuş ve projelerde de çalışmıştır.

Kamu politikaları, mali yönetim ve bütçe, yapısal uyum programları, gelir dağılımı, mali saydamlık, yerel yönetimler maliyesi, kamu kurumlarında stratejik planlama ve performans programı, katılımcı bütçeleme, izleme ve değerlendirme, sosyal politikalar, sosyal harcamalar ve göçün mali ve ekonomik etkileri akademik ilgi alanları içinde olup bu konular üzerine akademik çalışmaları ve yürüttüğü projeler bulunmaktadır. Yılmaz, Kasım 2021 itibariyle Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.