Haberler
LAR III Projesi’nin A.2.3.2. “Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili
diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite
geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi” faaliyeti kapsamında, 17 Aralık 2020
tarihinde Belediye Yaşlı Merkezleri çalışanlarına yönelik, yaklaşık 40 kişinin katılımıyla kentsel
farkındalık eğitimi çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı aynı zamanda YouTube’da
canlı yayınlanmış olup, eğitim sonunda yapılan değerlendirme anketine göre, eğitim programına
ilişkin memnuniyet oranının yüksek olduğu belirtilmiştir.